A homely face does not guarantee a homely character. Appearance is the body, character is the spirit, and the soul bears the most vital qualities.

Kipo kitu kinaendelea kufanyika katika siku zetu za furaha na katika siku zetu za huzuni kwa kila mmojawetu hapa duniani bila ya upendeleo wowote. Kitu hicho ni kuingia na kutoka kwa pumzi, au kupumua. Ukiithamini pumzi inayoingia na kutoka ndani ya mwili wako utapata zawadi ya amani katika maisha yako. Utapata pia zawadi ya furaha, uelewa na ufasaha! Ijapokuwa una matatizo mengi katika maisha, kitu bora cha kufanya ni kushukuru Mungu kwa maana wewe ni mzima.

He grumbles incoherently, opens the window a fraction and continues to smoke away. It’s like every time Sidney Drake enters a new location he has to readjust the atmosphere, akin to one of those sci-fi shows where they oxygenate the planet, but for my dad it’s in a suffocating reverse. He replaces the clean wholesome air with a non-stop puff of toxic poison.

1 2 3 4