What you are, and who you are should provide greater clarity about where you have been and where you are headed. Although one distinguishes spiritual from physical nature, the ultimate unification of the two is the consequence of the struggle for internal, external and eternal – peace.

Kipo kitu kinaendelea kufanyika katika siku zetu za furaha na katika siku zetu za huzuni kwa kila mmojawetu hapa duniani bila ya upendeleo wowote. Kitu hicho ni kuingia na kutoka kwa pumzi, au kupumua. Ukiithamini pumzi inayoingia na kutoka ndani ya mwili wako utapata zawadi ya amani katika maisha yako. Utapata pia zawadi ya furaha, uelewa na ufasaha! Ijapokuwa una matatizo mengi katika maisha, kitu bora cha kufanya ni kushukuru Mungu kwa maana wewe ni mzima.

People often tell themselves lies, in order to reach what they consider acceptance in difficult situations. In reality, they fool themselves into believing they are healed, until that lie is corrected by time, further information or their own personal growth. True healing comes when we learn to not avoid truth, but face it. Only then will we be set free.

1 2 3 7