Tafuta kitu cha kufanya katika maisha yako unachokiamini zaidi kuliko pesa, kutoa sauti kwa ajili ya watu wasioweza kusikika kwa mfano, na ukishakipata kuwa kiongozi na mkarimu kwa wengine. Kutoa sauti kwa ajili ya watu wasioweza kusikika inaweza kuwa ndiyo nafasi yako uliyopangiwa na Mungu uitumie kwa manufaa ya wengine, si kwa manufaa yako, nafasi za wengine zitatumika kwa manufaa yako. Kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kufanya; chagua kimoja kinacholeta maana zaidi katika maisha yako na ukifanye hicho, kwa nguvu zako zote.

Each being in the universe yearns for the free energy necessary for survival and development. Each existence resists extinction. The consequent history of violence in the universe is as inevitable as the gravitational pull between the Earth and the Sun.

My mom would spy by satellite, turning down the air conditioning, colder and colder, with a tapping keystroke via her wireless connection, chilling that house, that one room, meat locker cold, ski-slope cold, spending a king’s ransom on Freon and electric power, trying to make some doomed ten bucks’ worth of pretty pink flowers last one more day.

1 2 3 13