Tafuta kitu cha kufanya katika maisha yako unachokiamini zaidi kuliko pesa, kutoa sauti kwa ajili ya watu wasioweza kusikika kwa mfano, na ukishakipata kuwa kiongozi na mkarimu kwa wengine. Kutoa sauti kwa ajili ya watu wasioweza kusikika inaweza kuwa ndiyo nafasi yako uliyopangiwa na Mungu uitumie kwa manufaa ya wengine, si kwa manufaa yako, nafasi za wengine zitatumika kwa manufaa yako. Kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kufanya; chagua kimoja kinacholeta maana zaidi katika maisha yako na ukifanye hicho, kwa nguvu zako zote.

THE NAKED HEART

From womb to tomb,
There came and went –
Only you.
Poor or rich,
You will die with
Only you.
All the wealth you harvest
In the living,
Will go to others when you are dead.
But the true test of a lion of God –
Is to keep giving with your own hands,
Before you rest in your final bed.

The more light in your composition, the more generous you are. That is the first sign of a true light warrior. They give without waiting for you to ask. They give without expecting to be repaid. They give to strangers and even offer help to enemies. And sadly, because their light is so bright, they also attract tons of bugs and flies their way.

The little I have, I share with you; the little you have, you also share with me. Together we all have a full share of everything. Share with me your Love as I share with you my Peace; together we have full share of Unity!

God wants to use you as a divine show room, where the poor, the wearied and the depressed will find comfort and recreation! You got to be kind. It’s a sign that you have conquered greed!

1 2