Wengine hatuishi kama wafalme kwa sababu ya nguvu za giza – zilizopo kati ya Mungu na wanadamu. Nyota zetu zimefunikwa. Una kila kitu unachotafuta, ndani ya moyo wako. Usitafute furaha, utajiri au amani nje ya moyo wako. Tafuta furaha, utajiri au amani ndani ya moyo wako.

Fantasy like thought that no man could rain
Just let her reign
Run wild with her unafraid
Of any rain storms
They only wash the mud away and make way
For double rainbows and sunny days

No ethical person wants to be a king or a queen, because there is no ethics and honor in putting yourself in a place higher than others!

1 2 3