Tafuta kitu cha kufanya katika maisha yako unachokiamini zaidi kuliko pesa, kutoa sauti kwa ajili ya watu wasioweza kusikika kwa mfano, na ukishakipata kuwa kiongozi na mkarimu kwa wengine. Kutoa sauti kwa ajili ya watu wasioweza kusikika inaweza kuwa ndiyo nafasi yako uliyopangiwa na Mungu uitumie kwa manufaa ya wengine, si kwa manufaa yako, nafasi za wengine zitatumika kwa manufaa yako. Kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kufanya; chagua kimoja kinacholeta maana zaidi katika maisha yako na ukifanye hicho, kwa nguvu zako zote.

What is the nature of the search? you ask. The search is what anyone would undertake if he were not sunk in the everydayness of his own life. To become aware of the search is to be onto something. Not to be onto something is to be in despair.

It doesn’t matter whether you are looking for a reason to be happy or sad, you will always find it.

I still ask myself why did you watched the film Paranormal Activity the all parts or the film “The VIsit” 2015. Both were home made and not big deal even stupid, you even watch football + you play one game over and over and over, you play stupid games + you watch stupid stuff and after all you still ask yourself why you are stupid. The answer is somewhere here, search it!

1 2 3