There is no indication that God explained to Joseph what He was doing through those many years of heartache or how the pieces would eventually fit together. He had no ways of knowing that he would eventually enjoy a triumphal reunion with his family. He was expected, as you and I are, to live out his life one day at a time in something less than complete understanding. What pleased God was Joseph’s faithfulness when nothing made sense.

The way we live this days. I have a sense that the wont be wrong anymore. Anything that is wrong will be seen as right. It will be accepted and justified why its done. As we come close to the future. People will do bad, brutal,hurtful,awful and shameful things , without doubt,hesitation or question.

Tafuta kitu cha kufanya katika maisha yako unachokiamini zaidi kuliko pesa, kutoa sauti kwa ajili ya watu wasioweza kusikika kwa mfano, na ukishakipata kuwa kiongozi na mkarimu kwa wengine. Kutoa sauti kwa ajili ya watu wasioweza kusikika inaweza kuwa ndiyo nafasi yako uliyopangiwa na Mungu uitumie kwa manufaa ya wengine, si kwa manufaa yako, nafasi za wengine zitatumika kwa manufaa yako. Kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kufanya; chagua kimoja kinacholeta maana zaidi katika maisha yako na ukifanye hicho, kwa nguvu zako zote.

1 2 3 4