I don’t know how these things died without benefit of a bullet to the brain pan. They seemed to exist in an eternal twilight of longing.

Ganito pala ang ibig nilang sabihin ng bigat ng pagkawalay kumpara sa paghihiwalay. Sa paghihiwalay, wala ka nang inaasahan pang babalik o babalikan kaya madaling magpatuloy; sa pagkawalay, sinusukat mo pa ang mga paglalakbay ninyo ikaw, kung gaano ka na kalayo sa pinaggalingan mo, at siya kung gaano na siya kalapit sa patutunguhan niya. Ang tagpuan ninyong dalawa sa paglalakbay na ito ay ang walang katapusan at nakakaiinip na paghihintay. Marami raw namamaty sa bagot ng paghihintay. Natawa ako sa aking sarili.

My life is hard. No one would rob me of that. The clothes I am wearing came out of a knotted up black plastic trash bag from a resale shop downtown. And not the downtown where shiny cars wink at you in the sunlight. If a car winks at you in this area it’s being driven by a person you would be best to avoid.
My side of downtown is crumbling and skirted by chain link fences.
–Rocky Evans

1 2 3 18