However, one day, this shallow living will not be enough for you. You are gifted with a questioning mind that will marvel at the deepest parts of the world around you. It will crave divine understanding because you are part of the divine whole, and it is the nature of the soul to seek to return to its spiritual state.

If Jiu Jitsu does not make you a better father, son, mother, daughter, wife or husband, you are missing the point. If Jiu Jitsu does not leave you viewing strangers in a kinder light, you are missing the point. If you are not better equipped to deal with the vicissitudes of life due to your training, then you are not really training.

Kipo kitu kinaendelea kufanyika katika siku zetu za furaha na katika siku zetu za huzuni kwa kila mmojawetu hapa duniani bila ya upendeleo wowote. Kitu hicho ni kuingia na kutoka kwa pumzi, au kupumua. Ukiithamini pumzi inayoingia na kutoka ndani ya mwili wako utapata zawadi ya amani katika maisha yako. Utapata pia zawadi ya furaha, uelewa na ufasaha! Ijapokuwa una matatizo mengi katika maisha, kitu bora cha kufanya ni kushukuru Mungu kwa maana wewe ni mzima.

1 2 3 28