Tafuta kitu cha kufanya katika maisha yako unachokiamini zaidi kuliko pesa, kutoa sauti kwa ajili ya watu wasioweza kusikika kwa mfano, na ukishakipata kuwa kiongozi na mkarimu kwa wengine. Kutoa sauti kwa ajili ya watu wasioweza kusikika inaweza kuwa ndiyo nafasi yako uliyopangiwa na Mungu uitumie kwa manufaa ya wengine, si kwa manufaa yako, nafasi za wengine zitatumika kwa manufaa yako. Kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kufanya; chagua kimoja kinacholeta maana zaidi katika maisha yako na ukifanye hicho, kwa nguvu zako zote.

It is raining blood today.
I open my book and write “Black Lives Matter

again, her singing was her only absolute, the only thing that was completely her. a thousand classes hadn’t given her this concrete insight: her voice was her place in the world, the home she leaves in the morning and returns to at night, in which she can be herself in her entirety and hope to be loved for all that she is and in spite of all she is.

Soon madness has worn you down. It’s easier to do what it says than argue. In this way, it takes over your mind. You no longer know where it ends and you begin. You believe anything it says. You do what it tells you, no matter how extreme or absurd. If it says you’re worthless, you agree. You plead for it to stop. You promise to behave. You are on your knees before it, and it laughs.

1 2 3 7